Úvodná stránka

Vladimír Horváth, starosta obce Hranovnica

Vladimír Horváth, starosta obce Hranovnica

Starosta obce
Vladimír HORVÁTH
mobil: 0907 993 800
e-mail: starosta@hranovnica.sk

Obec Hranovnica
Sládkovičova 398/14
059 16 Hranovnica

IČO: 00326224, DIČ: 2020674898


Flash spravodajstvo

  • Stavebný úrad bude do 2. marca zatvorený

    Obec Hranovnica oznamuje verejnosti, že od 14.2.2018 do 2.3.2018 bude Stavebný úrad v Hranovnici z dôvodu čerpania riadnej dovolenky zatvorený. V tomto čase sa nebude vybavovať agenda poplatkov a konzultácií pre verejnosť. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia môžu občania podať cez podateľňu obecného úradu. Pracovník stavebného úradu sa bude agende v plnom rozsahu venovať od 5.3.2018.Obec Hranovnica oznamuje

Jarný hromadný odber krvi

Miestny spolok Slovenského červeného kríža Hranovnica a Národná transfúzna služba SR Vás srdečne pozývajú na Jarný hromadný odber krvi, ktorý sa uskutoční v nedeľu 11. marca 2018 od 8.30 do 11.30 hod. v Klube...

Príspevok na stravovanie

Obec Hranovnica vyzýva občanov, ktorým sa poskytuje príspevok na stravovanie (v Reštaurácii B-Club, alebo v Reštaurácii Delta), aby v lehote do 28.2.2018 doručili na obecný úrad pani Juráčkovej aktuálne rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške...

OZ Bapka pozýva: Trojkráľová sánkovačka

Občianske združenie Bapka poriada dňa 18. februára 2018 o 12.00 hodine v areáli Lúčka oneskorenú Trojkráľovú sánkovačku. Pozývame všetkých rodičov a starých rodičov s deťmi – príďte sa vyšantiť na zasnežený svah. Pre nepriazeň počasia bola táto...

2% z dane pre DHZ Hranovnica

Vážení spoluobčania, aj v tomto roku máte možnosť do konca apríla (30.4.2018) poukázať 2% svojej zaplatenej dane občianskemu združeniu podľa vlastného uváženia. V našej obci dlhodobo pôsobí Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Hranovnica, ktorý našu...

Obecný detský karneval

Obec Hranovnica pozýva deti na Obecný detský karneval, ktorý sa bude konať 11.2.2018 o 15.00 hod. v reštaurácii B-Club Hranovnica. Môžeme sa tešiť na zábavu, občerstvenie, tanec a súťaže. Pre osoby nad 15 rokov...

Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 1/2018: „Externé riadenie projektu – Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Hranovnica“

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 1/2018 (zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení...

Ekumenický deň 2018

Obec Hranovnica a Obec Vernár, v spolupráci s Evanjelickou cirkvou, a.v., farnosť Hranovnica, Gréckokatolíckou cirkvou, farnosť Vernár, Pravoslávnou cirkvou, farnosť Vernár a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Hranovnica Vás srdečne pozývajú na jubilejný XV. ročník ekumenickej pobožnosti,...

Plán skúšok sirén v roku 2018

Podľa ustanovenia § 3a, ods. 4 zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov preskúšavanie systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike koordinuje Ministerstvo vnútra SR. V súlade so znením...

Zmena výšky poplatkov na matrike

V spojitosti s novelou č. 238/2017 Z. z.  zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa novelizoval zákon č. 145/1995  Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších...