Úvodná stránka

Vladimír Horváth, starosta obce Hranovnica

Vladimír Horváth, starosta obce Hranovnica

Starosta obce
Vladimír HORVÁTH
mobil: 0907 993 800
e-mail: starosta@hranovnica.sk

Obec Hranovnica
Sládkovičova 398/14
059 16 Hranovnica

IČO: 00326224, DIČ: 2020674898


Flash spravodajstvo

  • Futbalový klub 1931 Hranovnica pozýva

    Výbor FK 1931 Hranovnica Vás srdečne pozýva na zápas V. ligy dospelí Harichovce – Hranovnica, ktorý sa uskutoční 22.4.2018 (nedeľa) so začiatkom o 16.00 hod. na súperovom ihrisku v Harichovciach. Dorast odohrá v sobotu 21.4.2018 zápas 4. ligy sk. „A“ Sp. Bystré – Hranovnica so začiatkom o 15.00 hod. na ihrisku v Spišskom Bystrom. Žiaci odohrajú v sobotu 21.4.2018 so začiatkom o 11.30 hod. na domácom ihrisku zápas 3. ligy Hranovnica – Slovenská Ves.Obec Hranovnica oznamuje

OZ Popoluška pozýva: Deň krásy pre Hranovnicu

  Máj lásky čas a krásy tiež… Začínajúca jar prináša pozitívne zmeny počasia aj našich myšlienok. Ak ste rozmýšľali o pozitívnej zmene svojho zovňajšku a máte záujem zachovať si moment svojej krásy na fotografiách,...

Deň narcisov 2018

Dňa 13. apríla 2018 uskutoční Občianske združenie Liga proti rakovine Slovenskej republiky verejnú zbierku na všeobecne prospešný účel ochrany zdravia, rozvoja sociálnych služieb, vedy, vzdelania a rozvoja dobrovoľníckej činnosti „Deň narcisov“. Občianskym združením poverené...

Výročná členská schôdza Urbariátu Hranovnica

Výbor Urbariátu, pozemkové spoločenstvo Hranovnica, v zmysle § 14 odst. 1 Stanov spoločenstva zvoláva XXVI. valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 22. apríla 2018, t. j. nedeľa, o 14.00 hod. v kinosále Kultúrneho domu obce...

Dobrovoľná vojenská príprava

Okresný úrad Poprad v spolupráci Okresným úradom Prešov, oddelenie obrany štátu a Regrutačnou skupinou Prešov, nás oslovili s prosbou poskytnutia informácií občanom našej obce o možnosti zapojenia sa do dobrovoľnej vojenskej prípravy: Okresný úrad...

Nový obecný traktor Kubota M7060

Dňa 29. marca 2018 bol Obci Hranovnica dodaný traktor s príslušenstvom, ktorý sme zakúpili v rámci projektu Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hranovnica. Cena celej zákazky je 69400,- €, pričom spoluúčasť Obce je...

Jarný zber odpadu

Zber nebezpečného odpadu: Obec Hranovnica zároveň oznamuje, že od utorka 3. apríla 2018 až do soboty 7. apríla 2018 bude pri obecnom úrade pristavená zberňa na nebezpečný odpad, do ktorej môžete doniesť znečistené obaly od...