Úvodná stránka

Vladimír Horváth, starosta obce Hranovnica

Vladimír Horváth, starosta obce Hranovnica

Starosta obce
Vladimír HORVÁTH
mobil: 0907 993 800
e-mail: starosta@hranovnica.sk

Obec Hranovnica
Sládkovičova 398/14
059 16 Hranovnica

IČO: 00326224, DIČ: 2020674898


Flash spravodajstvo

  • V piatok 26.1. budú úradné hodiny na OcÚ len do 9.30 hod.

    Obec Hranovnica oznamuje, že stránkové hodiny Obecného úradu v Hranovnici budú dňa 26.1.2018 od 7.30 hod. do 9.30 hod.


  • Stratil sa mobil a občiansky preukaz

    Dnes (22.1.2018) približne o 15.30 hod. sa na ul. Sládkovičovej v Hranovnici stratil mobilný telefón Samsung J5 s čiernym diárovým púzdrom (v ktorom bol aj občiansky preukaz majiteľa). Ak niekto tento telefón, alebo občiansky preukaz našiel, prípadne by vedel poskytnúť akékoľvek informácie, nech kontaktuje tel. 0904 069 400.  Za ochotu majiteľ vopred veľmi pekne ďakuje.Obec Hranovnica oznamuje

Obecný detský karneval

Obec Hranovnica pozýva deti na Obecný detský karneval, ktorý sa bude konať 11.2.2018 o 15.00 hod. v reštaurácii B-Club Hranovnica. Môžeme sa tešiť na zábavu, občerstvenie, tanec a súťaže. Pre osoby nad 15 rokov...

Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 1/2018: „Externé riadenie projektu – Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Hranovnica“

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 1/2018 (zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení...

Ekumenický deň 2018

Obec Hranovnica a Obec Vernár, v spolupráci s Evanjelickou cirkvou, a.v., farnosť Hranovnica, Gréckokatolíckou cirkvou, farnosť Vernár, Pravoslávnou cirkvou, farnosť Vernár a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Hranovnica Vás srdečne pozývajú na jubilejný XV. ročník ekumenickej pobožnosti,...

Plán skúšok sirén v roku 2018

Podľa ustanovenia § 3a, ods. 4 zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov preskúšavanie systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike koordinuje Ministerstvo vnútra SR. V súlade so znením...

Zmena výšky poplatkov na matrike

V spojitosti s novelou č. 238/2017 Z. z.  zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa novelizoval zákon č. 145/1995  Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších...

FS Kochman pozýva: „Sviatky v Hranovnici“

Folklórny súbor Kochman Vás srdečne pozýva na vianočné predstavenie „Sviatky v Hranovnici“. Podujatie sa uskutoční v piatok 29.12.2017 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Hranovnici. Vstupné je dobrovoľné. Podujatie je spolufinancované z rozpočtu...

Vianočný stolnotenisový turnaj

Obec Hranovnica pozýva športových priaznivcov na 14. ročník Vianočného stolnotenisového turnaja, ktorý sa uskutoční v sobotu 30.12.2017 v priestoroch Základnej školy v Hranovnici. Prezentácia účastníkov bude o 8.30, začiatok turnaja o 9.00 hod. Bližšie...