Úvodná stránka

Vladimír Horváth, starosta obce Hranovnica

Starosta obce
Vladimír HORVÁTH
mobil: 0907 993 800
e-mail: starosta@hranovnica.sk

Obec Hranovnica
Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica

IČO: 00326224, DIČ: 2020674898
e-mail: info@hranovnica.sk
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK86 5600 0000 0034 4994 7003


Flash spravodajstvo

  • Pozvánka na víkendové futbalové zápasy FK 1931 Hranovnica:

    Výbor Futbalového klubu 1931 Hranovnica Vás srdečne pozýva na zápas jesennej časti V. ligy dospelí Kluknava – Hranovnica, ktorý sa odohrá v nedeľu 9.10.2022 so začiatkom o 14.30 hod. na súperovom ihrisku v Kluknave. Žiaci odohrajú 8.10.2022 (sobota) o 11.00 hod. na domácom ihrisku zápas Hranovnica – Liptovská Teplička.Obec Hranovnica oznamuje

VSD, a.s.: Oznámenie o vstupe na pozemok

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom v Košiciach, Mlynská 31, IČO: 36599361, (ďalej len ako „VSD“), ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy v súlade s § 11, ods. 3 zákona č. 251/2012...

Od 5.10. do 28.10. prebehne letecká vakcinácia líšok proti besnote

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky organizuje štyridsiatu šiestu sezónnu kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti besnote spôsobom, ktorý zodpovedá kritériám WHO (Svetová zdravotnícka organizácia).  Program stanovuje cieľ opätovne dosiahnuť štatút Slovenskej...

Jesenný hromadný odber krvi

Miestny spolok Slovenského červeného kríža Hranovnica a Národná transfúzna služba SR Vás srdečne pozývajú na Jesenný hromadný odber krvi, ktorý sa uskutoční v nedeľu 18. septembra 2022 od 8.30 do 11.30 hod. v Klube obce...

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky...

Oznam ambulancie MUDr. Petra Kabáta

Ambulancia MUDr. Petra Kabáta oznamuje pacientom, že v piatok 9.9.2022 pán doktor ordinovať nebude a prítomná v ambulancii nebude ani sestrička. Od pondelka 12.9.2022 bude sestrička v ambulancii vybavovať administratívnu agendu a pán doktor...

MUDr. Peter Kabát nebude od 5.9. do 8.9. ordinovať

Ambulancia MUDr. Petra Kabáta oznamuje svojim pacientom, že od pondelka 5.9.2022 minimálne do štvrtka 8.9.2022 pán doktor nebude ordinovať a prítomná v ambulancii nebude ani sestrička. Prípadnú ďalšiu zmenu ordinačných hodín oznámime prostredníctvom webovej...