Úvodná stránka

Vladimír Horváth, starosta obce Hranovnica

Starosta obce
Vladimír HORVÁTH
mobil: 0907 993 800
e-mail: starosta@hranovnica.sk

Obec Hranovnica
Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica

IČO: 00326224, DIČ: 2020674898
e-mail: info@hranovnica.sk
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK86 5600 0000 0034 4994 7003

 

Prevádzka Obecného úradu v Hranovnici od pondelka 19.4.2021:

Stránkové hodiny Obecného úradu v Hranovnici platné od 19.4.2021
Pondelok 7.30 – 11.00 13.00 – 15.00
Streda 7.30 – 11.00 13.00 – 16.00
Piatok 7.30 – 11.00

Do budovy bude umožnený vstup len návštevníkom, ktorí sa budú vedieť preukázať potvrdením o vykonaní testu na ochorenie COVID-19 s negatívnym výsledkov nie starším ako 7 dní (môže sa zmeniť podľa zaradenia okresu Poprad v rámci COVID-automatu) alebo iným dokladom, ktorý ho nahrádza (napr. potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 3 mesiace).

Pri vstupe do budovy budú musieť všetci návštevníci vykonať dezinfekciu rúk a naďalej ostáva v platnosti povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom triedy FFP2, KN95, alebo N95 (výnimky si prečítate tu).

V Hranovnici, dňa 14.4.2021

Vladimír Horváth
starosta obce


Flash spravodajstvo


Obec Hranovnica oznamuje