Úvodná stránka

Vladimír Horváth, starosta obce Hranovnica

Starosta obce
Vladimír HORVÁTH
mobil: 0907 993 800
e-mail: starosta@hranovnica.sk

Obec Hranovnica
Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica

IČO: 00326224, DIČ: 2020674898
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK86 5600 0000 0034 4994 7003

 

Obnovenie stránkových hodín Obecného úradu v Hranovnici:

Obec Hranovnica oznamuje obyvateľom a ostatným klientom, že Obecný úrad v Hranovnici obnovuje stránkové hodiny pre verejnosť od pondelka 1.6.2020.
Stránkové hodiny budú až do odvolania nasledovné:

Stránkové hodiny Obecného úradu v Hranovnici od 1.6.2020
Pondelok 9.00 – 11.00 13.00 – 15.00
Streda 9.00 – 11.00 13.00 – 16.00
Piatok 9.00 – 11.00

Od 1.6.2020 bude zároveň otvorená aj obecná knižnica (v obmedzenom režime).

Otváracie hodiny Obecnej knižnice v Hranovnici od 1.6.2020
Pondelok 8.00 – 11.00 13.00 – 17.00
Streda 8.00 – 11.00 13.00 – 17.00

Pri vstupe do budovy musia všetci návštevníci vykonať dezinfekciu rúk a naďalej ostáva v platnosti povinnosť mať na tvári prekrytie horných dýchacích ciest (rúško, šál a pod.). Pri návšteve knižnice platia tieto opatrenia.


Flash spravodajstvo


Obec Hranovnica oznamuje

Zber veľkoobjemového odpadu

Obec Hranovnica v nasledujúcich dňoch plánuje rozmiestniť v obci veľkoobjemové kontajnery. Umiestnenie kontajnerov bude nasledovné: v dňoch od soboty 30. mája do utorka 2. júna bude veľkoobjemový kontajner umiestnený na ulici SNP (pri „Bujačarni“)...

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky...