Úvodná stránka

Vladimír Horváth, starosta obce Hranovnica

Starosta obce
Vladimír HORVÁTH
mobil: 0907 993 800
e-mail: starosta@hranovnica.sk

Obec Hranovnica
Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica

IČO: 00326224, DIČ: 2020674898
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK86 5600 0000 0034 4994 7003

 

Rozšírenie stránkových hodín Obecného úradu v Hranovnici:

Obec Hranovnica oznamuje obyvateľom a ostatným klientom, že Obecný úrad v Hranovnici rozšíril stránkové hodiny pre verejnosť od 1.7.2020.

Stránkové hodiny Obecného úradu v Hranovnici od 1.7.2020
Pondelok 7.30 – 11.00 13.00 – 15.30
Streda 7.30 – 11.00 13.00 – 16.30
Piatok 7.30 – 11.00

Pri vstupe do budovy musia všetci návštevníci vykonať dezinfekciu rúk a naďalej ostáva v platnosti povinnosť mať na tvári prekrytie horných dýchacích ciest (rúško, šál a pod.). 


Flash spravodajstvo


Obec Hranovnica oznamuje

Jesenný hromadný odber krvi

Dňa 13.9.2020, v nedeľu, Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Hranovnici v spolupráci s Národnou transfúznou službou v Poprade zorganizoval jesenný odber krvi. Napriek problémom s pandémiou sa ho zúčastnilo 19 občanov z našej...

Obec Spišské Bystré pozýva: Kubašská 10°

Obec Spišské Bystré v spolupráci s Klubom turistov Spišské Bystré, ZŠ s MŠ Spišské Bystré, pre vás pripravili 6. ročník behu Kubachami, pre tých zdatnejších sme pripravili 10 km trať, Kubašská 10ka bude odštartovaná...

Jesenný hromadný odber krvi

Miestny spolok Slovenského červeného kríža Hranovnica a Národná transfúzna služba SR Vás srdečne pozývajú na Jesenný hromadný odber krvi, ktorý sa uskutoční v nedeľu 13. septembra 2020 od 8.30 do 11.30 hod. v Klube obce...

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky...