Úvodná stránka

Vladimír Horváth, starosta obce Hranovnica

Starosta obce
Vladimír HORVÁTH
mobil: 0907 993 800
e-mail: starosta@hranovnica.sk

Obec Hranovnica
Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica

IČO: 00326224, DIČ: 2020674898
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK86 5600 0000 0034 4994 7003

 

Stránkové hodiny Obecného úradu v Hranovnici (platné od 15.10.2020):

Obec Hranovnica oznamuje obyvateľom a ostatným klientom, že Obecný úrad v Hranovnici upravil stránkové hodiny pre verejnosť od 15.10.2020 (až do odvolania) nasledovne:

Stránkové hodiny Obecného úradu v Hranovnici od 15.10.2020
Pondelok 9.00 – 11.00
Streda 9.00 – 11.00 13.00 – 16.00
Piatok 9.00 – 11.00

Pri vstupe do budovy obecného úradu musia všetci návštevníci vykonať dezinfekciu rúk, dodržiavať povinné rozostupy a taktiež majú povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka a pod.


Flash spravodajstvo


Obec Hranovnica oznamuje

Vývoz odpadov v mesiaci december 2020

Po skúšobnom vývoze komunálneho odpadu v obci v mesiacoch október a november, kedy sa vykonával zber komunálneho odpadu každý týždeň, obec od mesiaca december 2020 znova prechádza na starý systém vývozu, t.j. každý druhý...

Oznamy Základnej školy v Hranovnici

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica, oznamuje žiakom a rodičom, že ak je žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca žiaka je...

Cintoríny v Hranovnici sú opäť otvorené

Obec Hranovnica oznamuje, že od pondelka 2.11.2020 sú obidva cintoríny v obci Hranovnica pre verejnosť znovu otvorené. Pripomíname, že podmienkou vstupu na cintorín je absolvovaný test na prítomnosť ochorenia COVID-19 s negatívnym výsledkom, pričom...