Úvodná stránka

Vladimír Horváth, starosta obce Hranovnica

Starosta obce
Vladimír HORVÁTH
mobil: 0907 993 800
e-mail: starosta@hranovnica.sk

Obec Hranovnica
Sládkovičova 398/14
059 16 Hranovnica

IČO: 00326224, DIČ: 2020674898


Flash spravodajstvo

  • Hľadá sa majiteľ bezpečnostného kľúča:

    Oznamujeme občanom, že dnes (utorok, 12.11.2019) sa pred obecným úradom na parkovisku našiel bezpečnostný kľúč. Hláste sa v kancelárii daní a poplatkov, alebo volajte na t.č. 052/7883276.Obec Hranovnica oznamuje

Komerčný oznam: Preladenie antény na príjem TV vysielania

Spoločnosť Rádio makler, s.r.o., Bratislava, nás požiadala o zverejnenie nasledujúceho oznamu: Obyvatelia, ktorí sledujú televízne vysielanie cez anténu,  prelaďte si prosím svoje televízne prijímače.  Zmenili sa frekvencie voľného vysielania. Ak vám vypadlo vysielanie cez...

Upozornenie na zákaz spaľovania odpadu

Obec Hranovnica upozorňuje obyvateľov na zákaz spaľovania komunálneho odpadu a zneškodňovania biologicky rozložiteľného odpadu spaľovaním podľa § 13 písm. g) a h) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. Za porušenie...

Pozvánka na stretnutie seniorov

Obec Hranovnica srdečne pozýva našich seniorov na stretnutie pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším, ktoré sa uskutoční 23.10.2019 (streda) o 16.00 hod. v kinosále Kultúrneho domu v Hranovnici. Po programe detských účinkujúcich...