Úvodná stránka

Vladimír Horváth, starosta obce Hranovnica

Starosta obce
Vladimír HORVÁTH
mobil: 0907 993 800
e-mail: starosta@hranovnica.sk

Obec Hranovnica
Sládkovičova 398/14
059 16 Hranovnica

IČO: 00326224, DIČ: 2020674898

 

Prerušenie prevádzky Obecného úradu v Hranovnici z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19

Obecný úrad v Hranovnici bude z dôvodu ochrany verejného zdravia a zdravia zamestnancov zatvorený až do odvolania.

V prípade matričnej udalosti – úmrtia, môžete kontaktovať príslušného zamestnanca na t.č. 0905 841 154 alebo mailovej adrese matrika@hranovnica.sk. Pri návšteve úradu je nevyhnutné mať zakryté ústa a nos rúškom alebo iným ochranným prostriedkom. V ostatných prípadoch bude matrika komunikovať výlučne elektronicky.

V prípade požiadaviek týkajúcich sa miestnych daní môžete kontaktovať príslušného zamestnanca na t.č. 052/788 32 76 alebo mailovej adrese dane@hranovnica.sk. Referát daní a poplatkov bude komunikovať výlučne elektronicky.

V prípade požiadaviek týkajúcich sa stavebných konaní môžete kontaktovať príslušného zamestnanca na t.č. 052/788 33 07 alebo mailovej adrese stavebny.urad@hranovnica.sk. Stavebný úrad bude komunikovať výlučne elektronicky.

Všetky platby adresované Obci je možné vykonať len bezhotovostným prevodom, vkladom na účet Obce alebo poštovým poukazom! Dbajte, prosím, na správne vyplnenie údajov o platbe. Platí to tak pre miestne dane, poplatok za komunálny odpad (15,04 € / osoba) aj správne poplatky.

Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK86 5600 0000 0034 4994 7003

 


Flash spravodajstvo


Obec Hranovnica oznamuje

Spoločnosť BYERA s.r.o. ponúka: Nákup z domu

Vážení občania, vzhľadom na aktuálnu situáciu na Slovensku, spoločnosť BYERA s.r.o. pripravila pre spoluobčanov službu Nákup z domu. Záujemca o túto službu si z bezpečia domova pohodlne objedná chýbajúce potraviny, a my sa postaráme...

Usmernenie k účasti na pohreboch

Obec Hranovnica oznamuje, že v prípade zabezpečenia pohrebu a pohrebného obradu, je potrebné dodržiavať opatrenia ktoré vydal ÚVZ SR č. OLP 2405/84443 zo dňa 9. 3. 2020 na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia...

Pomoc pre osamelých seniorov

Obec Hranovnica chce počas aktuálnej situácie pomôcť obyvateľom, ktorí to najviac potrebujú. Preto budú zamestnanci Obce v najbližšom období obchádzať osamelo žijúcich seniorov v obci s ponukou vykonania nákupu a doručenia liekov. Obec s...