Úvodná stránka

Vladimír Horváth, starosta obce Hranovnica

Starosta obce
Vladimír HORVÁTH
mobil: 0907 993 800
e-mail: starosta@hranovnica.sk

Obec Hranovnica
Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica

IČO: 00326224, DIČ: 2020674898
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK86 5600 0000 0034 4994 7003

 

Rozšírenie stránkových hodín Obecného úradu v Hranovnici:

Obec Hranovnica oznamuje obyvateľom a ostatným klientom, že Obecný úrad v Hranovnici rozšíril stránkové hodiny pre verejnosť od 1.7.2020.

Stránkové hodiny Obecného úradu v Hranovnici od 1.7.2020
Pondelok 7.30 – 11.00 13.00 – 15.30
Streda 7.30 – 11.00 13.00 – 16.30
Piatok 7.30 – 11.00

Pri vstupe do budovy musia všetci návštevníci vykonať dezinfekciu rúk a naďalej ostáva v platnosti povinnosť mať na tvári prekrytie horných dýchacích ciest (rúško, šál a pod.). 


Flash spravodajstvo


Obec Hranovnica oznamuje

Spustili sme prevádzku klientského centra

Obec Hranovnica oznamuje, že v pondelok 22.6.2020 spustila prevádzku klientského centra na prízemí budovy OcÚ. Na tomto mieste vybavíte agendu pokladne, podateľne a osvedčovania listín a podpisov. Fotografie z výstavby klientského centra si môžete...

Zber veľkoobjemového odpadu

Obec Hranovnica v nasledujúcich dňoch plánuje rozmiestniť v obci veľkoobjemové kontajnery. Umiestnenie kontajnerov bude nasledovné: v dňoch od soboty 30. mája do utorka 2. júna bude veľkoobjemový kontajner umiestnený na ulici SNP (pri „Bujačarni“)...