Úvodná stránka

Vladimír Horváth, starosta obce Hranovnica

Starosta obce
Vladimír HORVÁTH
mobil: 0907 993 800
e-mail: starosta@hranovnica.sk

Obec Hranovnica
Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica

IČO: 00326224, DIČ: 2020674898
e-mail: info@hranovnica.sk
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK86 5600 0000 0034 4994 7003

Novozvolenou starostkou obce pre volebné obdobie 2022 – 2026 je
PhDr. Angelika Farkašová

príhovor novozvolenej starostky k voličom


Flash spravodajstvo


Obec Hranovnica oznamuje

OZ Bapka pozýva: Zapálenie 1. adventnej sviece

Občianske združenie Bapka Hranovnica organizuje zhotovenie adventného venca a zapálenie jednotlivých sviec a to v termíne 1. Svieca 27.11.2022 o 14.00 hod. pred rímskokatolíckym kostolom v Hranovnici Všetci ste srdečne pozvaní! Príďte si užiť...

V piatok 18.11. bude obecný úrad zatvorený

Obec Hranovnica oznamuje verejnosti, že v snahe znížiť náklady a efektívne využívať energie, bude v piatok 18.11.2022 (ktorý nasleduje po dni pracovného pokoja 17. novembra) obecný úrad zatvorený. S vybavením potrebných záležitostí Vám opäť...